66/09 - w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009r. oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.