65/09 – w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania ofert na wykonanie zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Karlino