36/09 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów samorządowych jednostek budżetowych podległych Gminie Karlino.

 

 

 

 

 

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów samorządowych jednostek budżetowych podległych Gminie Karlino.