28/09 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Karlino na 2009 r.

 

 

 

 

 

28/09 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Karlino na 2009 r.