26/09 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2008r. Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie.

 

 

 

 

 

26/09 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Karlinie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2008r. Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie.