20/09 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych w Karlinie stanowiących własność Gminy Karlino.

 

 

 

 

 

20/09 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych w Karlinie stanowiących własność Gminy Karlino.