17/09 w sprawie powołania Komisji, która dokona weryfikacji i aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Karlino.

 

 

 

 

 

17/09 w sprawie powołania Komisji, która dokona weryfikacji i aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Karlino.