38/08 - w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom szkół podstawowych i gimnazjum Nagród Burmistrza za wyniki w nauce.

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania uczniom szkół podstawowych i gimnazjum Nagród Burmistrza za wyniki w nauce.