23/08 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. gospodarki gminnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie.

 

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. gospodarki gminnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie.