43/07 - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie uczniom pomocy w zakresie Rządowego programu „Dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne

 

 

 

 

 

43/07 - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie uczniom pomocy w zakresie Rządowego programu „Dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla szkół podstawowych i gimnazjów