27/07 - w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Karlino za I kwartał 2007 r.