9/06

 

 

 

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60000 euro w przedmiocie ubezpieczenia mienia gminnego