81/06

 

 

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Karlino na rok 2006.