71/06

 

 

 

 

w sprawie zasad opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta i Gminy na 2007 rok