3/03

 

 

 

 

 

w sprawie powołania komisji do spraw opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karlino.