13/03

 

 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy.