11/03

 

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Karlinie