27/02

 

 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.