25/02

 

 

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o kredyt bankowy na

sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych

dochodach Gminy.