23/02

 

 

 

 

 

w sprawie ustanowienia wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów

sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych na terenie miasta i gminy

Karlino