Protokół Nr VII/11

z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 20 kwietnia 2011 roku