XXXVIII

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXXIII/09

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 27 lutego 2009 roku