XXXVI/09

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXXVI/09

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 17 kwietnia 2009 roku