XXXI/09

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXXI/09

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 30 stycznia 2009 roku