XXIX/09

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXIX/09

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 5 stycznia 2009 roku