XLIII

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLIII/09

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie

odbytej w dniu 27 listopada 2009 roku