XLII/09

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLII/09

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie

odbytej w dniu 29 października 2009 roku