XL

 

 

 

 

 

Protokół Nr XL/09

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 24 sierpnia 2009 roku