XXVIII/08

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXVIII/08

 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

 

w dniu 19 grudnia 2008 roku