XXVII/08

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXVII/08

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 24 listopada 2008 roku