XXVI/08

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXVI/08

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 19 listopada 2008 roku