XXV/08

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXV/08

 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

 

w dniu 30 października 2008 roku