XXIII/08

Protokół Nr XXIII/08

 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 24 lipca 2008 roku