XXI/08

Protokół Nr XXI/08 z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej w dniu 29 maja 2008 roku