XX/08

Protokół Nr XX/08 - z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytejw dniu 25 kwietnia 2008 roku