XVII/08

Protokół Nr XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej w dniu 29 stycznia 2008 roku