XIX/08

Protokół Nr XIX/08 - z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytejw dniu 27 marca 2008 roku