XII/07

 

 

 

 

 

 Protokół Nr XII/07

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 16 lipca 2007 roku