IX/07

 

 

 

 

 

Protokół Nr IX/07

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 27 kwietnia 2007 roku