II/06

 

 

 

 

 

Protokół Nr II/06

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 5 grudnia 2006 roku