I/06

 

 

 

 

 

Protokół Nr I/06

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej w dniu

27 listopada 2006 roku