• Program Ochrony Środowiska
    3 MB
  • Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ
    2 MB
  • Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Karlino na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 za lata 2018-2019.
    1 MB