• Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Karlino.
    470 KB
  • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.
    502 KB