• Bilans jednostki budżetowej.
  75 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
  44 KB
 • Informacja dodatkowa.
  760 KB
 • Rachunek zysków i strat.
  453 KB