Budżet na 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/286/08

Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 19 grudnia 2008roku