Zarządzenie nr 35_08 w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Karlinie za 2007r.