Projekt uchwały

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Karlino z ogrganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego