• INFORMACJA O PRZEBIEGU I WYNIKU KONSULTACJI - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KARLINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024
    442 KB