Zarządzenie Nr 123/2023 Burmistrza Karlina z dnia 4.12.2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert wraz z załączonym ogłoszeniem

  • BIP_zarządzenie_123-2023-_Otwarty_Konkurs_Ofert_na_2024.pdf
    508 KB

Zaproszenie z dnia 4.12.2023 r. do wskazania osób do składu komisji konkursowej

  • BIP_4.12.2023_ZAPROSZENIE_DO_WSKAZANIA_OSÓB_DO_KOMISJI.pdf
    459 KB

Ogłoszenie o rozstrzygięciu konkursu ofert

  • BIP_2024-01-04_Ogłoszenie_o_rozstrzygnięciu_ofert_OPP_na_2024.pdf
    408 KB