Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia oferty z dnia 02.06.2011r.